Додаткова інформація про вступ та зразки завдань розміщені на цій сторінці та за посиланням wym-1610717670170

Якщо виникають запитання пишіть нам на електронну скриньку:dznzgi_dia@ukr.net


ВИТЯГ

з Правил конкурсного приймання

до ВСП «Дитяча інженерна академія» НПУ ім. М. П. Драгоманова

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-9-х класів освітнього закладу, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, у письмовій та (або) усній формах, а саме: українська мова – тестування (для 5-7 класів); диктант (для 8-9 класів), математика – письмова робота та творчий конкурс (мета творчого конкурсу – виявити у дитини творчі здібності до винахідництва та рівень розвитку логічного мислення; зацікавленість комп’ютерними технологіями, архітектурою, робототехнікою, інтерес дитини до майбутнього профілю навчання - інженерії).

2.Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10,11-х класів школи, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, у письмовій та (або) усній формах, а саме: українська мова – диктант, фізика – письмова робота, творчий конкурс з технічної творчості (робототехніки).

3.Чисельність приймальної та предметної комісій, форма проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше трьох з урахуванням співбесіди) визначається щороку наказом директора.

4. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними комісіями вчителів (кафедрами) та затверджуються директором. Можливе часткове використання творчих завдань. Кожен вступний екзамен оцінюється за 12-ти бальною шкалою. Діти з низьким рівнем знань (1,2,3 бали) до зарахування не допускаються.

5. Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу в запечатаному конверті, що відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

6. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу.

7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

8. Приймання учнів до освітнього закладу може відбуватися за співбесідою (або за творчим конкурсом), якщо дитина навчалася раніше в навчальному закладі того самого типу та/або спеціалізації.

9. Випускники середньої школи ВСП«Дитяча інженерна академія» НПУ ім. М. П. Драгоманова вступають до навчального закладу на підставі перезарахування балів (до протоколу приймальної комісії вносяться бали з протоколів державної підсумкової атестації) – результатів ДПА з української мови та фізики та проходять співбесіду (творчий конкурс) на загальних умовах, спільно з іншими конкурсантами.

10. Учасники міжнародних олімпіад, призери III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів (12).

11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

12. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються на офіційному сайті школи для загального ознайомлення.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної (педагогічної) комісії. Зарахування проводиться наказом директора не пізніше 31 серпня поточного року, а у разі конкурсного відбору під час навчального року – протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

2.Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної (педагогічної) комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом 3 (трьох) днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 5 (п’яти) днів з дня подання. Для розгляду апеляції створюється комісія, чисельність та склад якої визначається директором закладу освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

3.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4. Для зарахування учня доосвітнього закладу батьками або особами, які їх замінюють, подаються такі документи: копія ІD-карти або свідоцтво про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка, свідоцтво про базову середню освіту та додаток до нього.

5. Діти, які зараховані до освітнього закладу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від початку, відраховуються.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

1. Директор освітнього закладу несе відповідальність за дотриманням вимог цих Правил.

2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до освітнього закладу та його результатами покладається на Міністерство освіти і науки України.

3. При порушенні освітнім закладом вимог Наказів МОН України та цих Правил, згідно з рішенням відповідного Міністерства освіти і науки України, результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Міністерства освіти і науки України організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 4211

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.